Çfarë përmban Kapitulli 35, që u përmend nga Borrelli pas marrëveshjes për targat

Kreu i diplomacisë evropiane, Josep Borrell, mbrëmë dha detaje për marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Serbisë për çështjen e targave në Bruksel.

Ai foli edhe për Kapitullin 35 të negociatave të Serbisë për anëtarësim në BE, teksa shtoi se të dyja palët do të ftohen ditëve në vijim për të rinisur diskutimet për marrëveshjen përfundimtare.

“Do t’i ftoj palët në ditët në vijim që t’i diskutojmë hapat e ardhshëm, brenda kornizës së propozimit, me qëllimin që t’i prezantojmë rezultatet para Grupit të Posaçëm të radhës për Normalizimin dhe për përditësimin e ardhshëm për Kapitullin 35 për Serbinë. Në rast të bllokimit nga cilado palë, ndërmjetësuesi i BE-së mund ta përfundojë procesin”, thuhet në deklaratën e Borrellit.

Mes tjerash, ai sqaroi se marrëveshja e arritur mbrëmë nënkupton se Serbia do të ndalojë së lëshuari targa me denominime të Kosovës, dhe se Kosova do të ndalojë çfarëdo veprimi tjetër në lidhje me riregjistrimin e veturave.

Më poshtë e gjeni se çfarë përmban Kapitulli 35 i Dokumentit për Anëtarësim të Serbisë në BE, e i cili flet për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.

Kapitulli 35, Artikulli 1: Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës

Ky qëndrim i Bashkimit Evropian bazohet në qëndrimin e tij të përgjithshëm për Konferencën e Anëtarësimit me Serbinë (CONF-RS 1/14), dhe i nënshtrohet parimeve negociuese të miratuara aty, në veçanti:

– çdo pikëpamje e shprehur nga Serbia ose BE-ja për ndonjë kapitull specifik të negociatave në asnjë mënyrë nuk do të paragjykojë qëndrimin që mund të merret për kapitujt e tjerë;

– marrëveshjet e arritura gjatë negociatave për kapituj të veçantë, qoftë edhe të pjesshëm, nuk mund të konsiderohen si përfundimtare derisa të arrihet një marrëveshje e përgjithshme për të gjithë kapitujt;

– avancimi i negociatave të anëtarësimit të Serbisë në BE do të udhëhiqet nga progresi i Serbisë në përgatitjen për anëtarësim, i cili do të matet veçanërisht me angazhimin e vazhdueshëm të Serbisë drejt një përmirësimi të dukshëm dhe të qëndrueshëm të marrëdhënieve me Kosovën, si dhe nga kërkesat e tjera të përfshira në pikën 23 të Kornizës Negociuese.

BE-ja inkurajon Serbinë që të vazhdojë të tregojë përkushtim për të dhënë rezultate dhe përparim në përfundimin e punës së zbatimit, si dhe të punojë drejt përparimit të mëtejshëm në normalizim.

BE-ja vëren se Serbia, në qëndrimin e saj (CONF-RS 2/14) deklaroi se “Duke kuptuar plotësisht se procesi i anëtarësimit në BE dhe procesi i normalizimit duhet të ecin paralelisht dhe të mbështesin njëra-tjetrën, Serbia do të mbetet tërësisht e përkushtuar për vazhdimin e procesit të normalizimit dhe dialogut të saj me Prishtinën”.

Ky kapitull nuk zëvendëson dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës të zhvilluar nën kujdesin e Përfaqësuesit të Lartë. Prandaj, Kapitulli 35, Çështjet tjera, Artikulli 1: Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës do të jetë lidhja ndërmjet këtij Dialogu dhe negociatave të anëtarësimit.

Duke pasur parasysh gjendjen aktuale të përgatitjeve të Serbisë, BE-ja vëren se, mbi kuptueshmërinë se Serbia, duke vepruar në mirëbesim, duhet të vazhdojë të bëjë përparim në punën e zbatimit dhe të bëjë përparim të mëtejshëm në procesin e normalizimit, Serbia mund të konsiderohet se është e përgatitur mjaftueshëm në këtë fazë për negociatat mbi këtë Kapitull. Prandaj, Komisioni dhe Përfaqësuesi i Lartë rekomandojnë hapjen e negociatave të anëtarësimit me Serbinë mbi Kapitullin 35 – Çështjet tjera, Artikulli 1: Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.

Serbia duhet të sigurojë se ta përfundojë pjesën e saj të punës për zbatimin e marrëveshjeve të 25 gushtit 2015, në veçanti për themelimin e Asociacionit/Bashkësisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë si dhe elementeve të tjera të Marrëveshjes së Parë të Prillit 2013 (policia, drejtësia, mbrojtja civile). Përveç kësaj, Serbia do të përfundojë angazhimet e saj të mbetura sipas marrëveshjeve të mëparshme teknike. Përfundimisht, Serbia duhet të angazhohet në arritjen e marrëveshjeve të mëtejshme, duke e çuar më tej normalizimin në mirëbesim, me synimin që gradualisht të çojë në normalizimin gjithëpërfshirës të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, në përputhje me kornizën negociuese.

Në përputhje me kornizën e negociatave, Komisioni dhe Përfaqësuesi i Lartë do të monitorojnë nga afër dhe në vazhdimësi përmbushjen nga Serbia të grupit të parë pasues të standardeve të përkohshme dhe do t’i raportojnë Këshillit “të paktën dy herë në vit” për këtë çështje.

Për të marrë parasysh zhvillimet e ardhshme në dialog, ky grup i parë i standardeve të përkohshme do të përditësohet, sipas rastit, percjell Klankosova.

Nëse “progresi në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, mbetet dukshëm prapa progresit në negociatat në përgjithësi, për shkak të dështimit të Serbisë për të vepruar në mirëbesim, veçanërisht në zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Serbisë dhe Kosovës”, Komisioni me vetiniciativë ose me kërkesën e një të tretave të Shteteve Anëtare, në përputhje me pikën 25 të kornizës negociatore, propozojnë të mos rekomandohen për hapjen dhe/ose mbylljen e kapitujve të tjerë negociues dhe të përshtatin punën përgatitore shoqëruese, sipas rastit, deri në këtë trajtohet çekuilibri.