Impresum

MediaFokus është themeluar më 28 nëntor 2019.

Media do të ketë në fokus të saj zhvillimet në vend, në këndvështrimin aktual dhe retrospektiv, përmes një qasje objektive e profesionale.

Mediafokus nuk do të jetë portal i shantazheve dhe as i favoreve.

Pra, Mediafokus.info ndjek ngjarje, nuk ndjek njerëz.

Mediafokus synon të jetë portal i saktë, objektiv, gjithëpërfshirës, i balancuar, i cili bazohet mbi fakte dhe ofron hapësirë edhe për mendime dhe opinione ndryshe.

Një media online, krejtësisht e pavarur nga ndikimet politike dhe interesat klanore, është nevojë jetike në një shoqëri të lirë dhe në një demokraci tranzitore.

Bashkëthemelues:

Ilmi Musliu
[email protected]

Ibrahim Ademi
[email protected]