Impresum

Mediafokus është themeluar më 28 nëntor 2019.

Mediafokus do të ketë në fokus të saj zhvillimet në vend, në këndvështrimin aktual dhe retrospektiv, përmes një qasje objektive e profesionale.

Mediafokus nuk do të jetë portal i shantazheve dhe as i favoreve.

Mediafokus ndjek ngjarje, nuk ndjek njerëz.

Mediafokus synon të jetë portal gjithëpërfshirës, objektiv dhe i balancuar, i cili bazohet mbi fakte dhe ofron hapësirë edhe për mendime dhe opinione ndryshe.

Një media online, krejtësisht e pavarur nga ndikimet politike dhe interesat klanore, është nevojë jetike në një shoqëri të lirë dhe në një demokraci tranzitore.

Gazeta online mirëmbahet nga MEDIAFOKUS SH.P.K.

e-mail: info@mediafokus.info