Këto zona në Gjilan sot do të kenë ndërprerje të energjisë elektrike

Këto vendbanime në Gjilan sot do të kenë mungesë të energjisë elektrike për disa orë si pasojë e punimeve në rrjet që do t’i bëjë KEDS.

Nga TS 35/10 kV Gjilani I do të ndërprehet:

LP 10kV Malisheva  (kodi: 60060018) nga 10:00-11:00.

Vendet: Rrugët: Hamdi Kurteshi (një pjesë), Muharrem Kurteshi, Vëllezërit Maliqi (një pjesë) dhe Abdullah Tahiri (një pjesë). Fshatrat: Bukovik, Capar, Dobërçan, Kufcë e Poshtme (një pjesë), Malishevë, Malishevë e Poshtme, Malishevë e Epërme dhe Vërbicë e Kmetocit.

Arsyeja: Vendosja e shtyllës së re dhe punët që duhet të kryhen në bazë të PEE dhe Projektit të aprovuar, si dhe  përmirësimi i vërejtjeve nga komisioni.