Në malin Tomor fshehet zanafilla e jetës në tokë dhe fundi i saj po ashtu?!

Një mister i madh ka qarkulluar kohët e fundit në NASA. Sipas një ish-punonjësi të këtij institucioni, i cili ka deklaruar në një ambient me miq të tij, në Shqipëri dhe me saktësisht në malin Tomor ka ndodhur diçka e rëndësishme për NASA.

Ka mundësi të madhe që në brendësi të malit Tomor të ekzistojë një piramidë e madhe që në brendësi të saj përmban objekte misterioze.

Sipas tij, satelitet e fuqishëm të NASA kanë zbuluar diçka të tmerrshme nga ai mal dhe mundësia e publikimit të këtij fakti në të ardhmen do të sillte një ndryshim rrënjësor në jetën e njerëzimit.

Sipas këtij ish-shkencëtari aty mund të ketë zanafillën jeta tokësore dhe fundin e njerëzimit njëkohësisht… vrojtimi që i është bërë me rreze nga sateliti ka treguar se materiali në atë mal nuk është tokësor.

Me tej ai tregon se për shqiptaret ai është një vend i shenjtë dhe se aty kanë ndodh shumë mrekulli, gjë që tregon se aty ka diçka jashtë normales… dhe që ai material që është gjetur aty është shumë i mistershëm sepse mostrat që ka analizuar kanë nxjerr që ky material është i pa njohur deri tani.