Në 5 komuna do të ketë ndërprerje të rrymës, shiheni këtu orarin

KEDS ka njoftuar konsumatorët se do të ketë ndërprerje të rrymës në disa rajone për shkak të punimeve në rrjet.

Prishtinë

1.

TS 35/10kV Fushë-Kosova I do të ndërprehet:

TS.10/04 kV Lagjja e Re (Kodi: 10012004049) prej orës 10:30 deri në ora 14:00

Vendet: Lagjja e Re.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar.

Gjilan

1.

TS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

Dalja 10KV Vitia (Kodi: 61067005) prej orës 11:00 deri në ora 13:30

Vendet: Viti (“Iliri”, Te shkolla e mesme, Te ura, Te Kasabanka, te Shtëpia e kulturës, Te Pasqyra dhe te Kisha Katolike).

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorëve të mbingarkuar.

2.

TS 110/10 kV Gjilani 5 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J18 Spitali (Kodi 63000018) nga ora 11:00 deri 11:30 dhe nga ora 14:00 deri në 14:30

Vendet: Pjesa pas Spitalit dhe Kodra e dëshmorëve.

TS. 10/04KV Vitia (Kodi: 63000018045) prej orës 11:00 deri në ora 14:30

Vendet: Lagjja pas Spitalit.

Arsyeja: Rregullimi i kokave të kabllos të brendshme dhe të jashtme.

Prizren

1.

TS 110/35/10 kV Theranda do të ketë ndërprerje totale:

Dalja 10 kV Studençani Gurëthyesi (Kodi: 32000018) prej orës 08:00 deri në ora 09:00

Vendet: Studençan, Dobërdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI, Celi AG, Sejdi Binaku, Flori Kopshtari, Fabrika e Plastikës Gani Sallauka, Pompat e ujit: Studençan, Dobërdelan dhe Samadraxhë.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë.

Gjakovë

1.

TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10kV Dalja Erenikut (Kodi: 80080011) prej orës 09:00 deri në ora 11:00

Vendet: rrugët: Fehmi Agani, Lugbunari, Nënë Tereza, Qerim, Sadik Pozhegu dhe Wesley Clark.

Arsyeja: Montimi – demontimi i shtyllës së tensionit të mesëm.

11.02.2021

Punime në projekte investive

Ferizaj

1.

TS 110/35/10kV Ferizaj 1 nga dalja 10kV Vëllezërit Gërvalla do të ndërprehet:

Degëzimi 10 kV (kodi: 40000004223, 230, 231, 260, 219, 264, 221, 224, 227, 218, 282, 283) prej orës 09:00 deri në ora 11:00

Vendet: Mekatyp-KS, TS Guri 1, VIVA R.Bajrami, VE-TRO-ISOL AG SH.P.K, TS V. Gërvalla II, Te Xhamia, Eskavatorit, TS Muhabi Berisha, TS Lagje e Re IV dhe TS Dogani.

Degëzimi 10 kV (kodi: 40000004252, 242, 243, 220) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

Vendet: TS Kadri Zeka, TS 28 Nëntori e Re – Blinda dhe MBTS.

Arsyeja: Kryerja e termo-lidhëseve dhe energjizimi i kabllove të reja.

12.02.2021

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Në TS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Potok te Haxhovit (kodi: 16100005044) prej orës 08:00 deri në ora 17:00

Vendet: Potok te Haxhovit.

Arsyeja: Kyçja së konsumatorëve në rrjetin e ri.

2.

TS 110/10(20)kV Prishtina 2 nga dalja 10kav Nr.37 Stabiliment shpërndarës, Bregu i Diellit do të ndërprehet:

Degzimi 10 kV (kodi: 11000016099, 170, 103, 259, 121, 105, 159, 241) prej orës 09:00 deri në ora 18:00

Vendet: FARMEDI-EULEXI, Hendikos, dhe Lagja e Spitalit- një pjesë.

Arsyeja: Punimi i kokave dhe lidhëseve të tensionit të mesëm.

12.02.2021

Punime nga palët e treta

Prishtinë

1.

TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr.5 Kodra e Diellit (kodi: 11000020) prej orës 10:00 – 10:05 si dhe 13:55 – 14:00

Vendet: Kodra e Diellit- një pjesë.

TS. 10/04 kV Florin Krasniqi” (kodi: 11000020190) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: “Florin Krasniqi” (objekti banesor)

TS. 10/04 kV Ontexi Construction (kodi: 11000020228) prej orës 10:00 – deri në ora 14:00

Vendet: “Ontexi Construction-Florin Krasniqi.

TS. 10/04kV Banesat e Zariqëve1 (kodi: 11000020135) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Banesat e Zariqëve1(Banesat e komunës)

TS. 10/04 kV Banesat e Zariqëve 2 (kodi: 11000020153) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Banesat e Zariqëve 2 (andej Prronit).

Arsyeja: Realizimi i sistemit Hyrje/Dalje për trafostacion të ri.

2.

TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

TS. 10/04 kV Ahmet Krasniqi (kodi: 12000012169) prej orës 10:00 – deri në ora 12:00

Vendet: rr.Ahmet Krasniqi dhe Shefki Gashi.

Arsyeja: Vendosja e kabllos në TS dhe bazës së STU.