Në këto vende sot do të ketë ndërprerje të energjisë

Në këto komuna të Kosovës, sot nuk do të ketë rrymë shkaku i punimeve.

14.01.2021

Punimet nga palët e treta

Ferizaj

TS 35/10 kV Ferizaj 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Varoshi (Kodi: 40042005) prej orës 08:00 – 08:30

Vendet: fFshatrat: Elezaj (një pjesë), Gërlicë (një pjesë), Greme, Çardak-Kaçaniku i Vjetër (një pjesë), Magjistralja Ferizaj-Kaçanik (një pjesë), Rakaj dhe Varosh.

Arsyeja: Dislokimi i trafostacionit sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe Projektit të aprovuar.