Ne po mbijetojmë, nuk po jetojmë!

Shkruan: Asdren Agushi

Po përjetojmë e jetojmë në një vend ku e bardha është e zezë dhe e zeza është katran që të djeg e shkrumon?!

Po jetojmë e përjetojmë në vendin ku nuk ishte me u frikësu për të jetuar e rritur fëmijë, me planifiku failje e të ardhme!

Po jetojmë, përjetojmë e harxhojmë jetë, të ardhme t’fëmijve e tonë, por edhe tonën si prindër!

Po jetojmë në vendin që ka thy rekordin moral e njerzor botërisht.

Në vendin që e ka “mbyt shpresën e së ardhmes”!
Po jetojmë në vendin ku ka humb arsya e po përjetojmë çdo ditë dëshpërim e pakënaqësi!

Me gjasë ne po përjetojmë, po mundohemi të mbijetojmë.

Por, nuk po jetojmë?!