Pireva: Programi i LDK-së bazohet në pika të forta

Kandidati për deputet, Avdi Pireva, ka thënë se programi i LDK-së bazohet në pika të forta e me strategji te qartë, në veçanti programi për sportin që në fokus ka ngritjen e kapaciteteve infrastrukturore sportive, edukimin dhe arsimimin fizik në nivelin parashkollor, fillor e universitet.

“Objektiv strategjik, ne bashkepunim me KOK dhe me federata, do te behet:

Ngritja e kapaciteteve të burimeve njerezore, në rend të parë për trajnerët dhe pastaj edhe për administratorët e sportit!

Përmiresimi i infrastruktures sportive në linjë me kërkesat e Federatave nderkombetare.

Masivizimi i sportit.

Ligji për menaxhimin e objekteve sportive në partneritet publiko-privat.

Krejt këto e shumë më shumë arrihen me LDK 132 dhe me mua në Parlament.

Voto LDK 132

Voto Avdi Pireva 68″