Sa është paga e muajit të 13-të në Zvicër dhe si llogaritet?

Pagat zvicerane janë ndër më të lartat në botë, duke tërhequr shumë punëtorë nga jashtë, edhe pse kostoja e jetesës në Zvicër është gjithashtu e lartë. Sistemi me 13 paga nuk është pjesë e ligjit të punës zvicerane, siç është në disa vende, është më shumë një çështje zakoni. Megjithatë, nëse është pjesë e kontratës së punës, atëherë kompania është e detyruar ta paguajë atë. Aktualisht, nëntë nga 10 punëdhënës e bëjnë këte.

Paga e 13-të nuk është bonus

Kur punësoheni nga një kompani që përdor sistemin me 13 paga, kjo do të thotë që të ardhurat tuaja vjetore llogariten dhe paguhen me 13 këste dhe jo 12. Disa kompani nuk paguajnë pagën e muajit të 13-të, por do të paguajnë më shumë paga mujore (me 12 këste) në vend të kësaj. Të ardhurat tuaja vjetore do të jenë ende të njëjta, varet vetëm nga mënyra se si ndahen – me 12 ose 13, përcjell albinfo.ch.

Pse të mos paguani vetëm 12 rroga?

Ideja e këtij sistemi është që kësti i 13-të i paguar në dhjetor (në fakt, paga e dy muajve) do të ndihmojë në pagimin e shpenzimeve të Krishtlindjeve dhe faturave të tjera të fundvitit. Nëse gjysma e pagës së 13-të paguhet në korrik, kjo është për të ndihmuar në financimin e pushimeve verore (edhe pse sigurisht që jeni të lirë t’i shpenzoni për çfarë të dëshironi).

A keni të drejtë për pagën e 13-të nëse ju mungon puna në ditë të caktuara?

Nëse mungesa është e justifikueshme dhe e kufizuar në kohë, atëherë po. Për shembull, nëse humbisni punën për shkak të sëmundjes, aksidentit, shtatzënisë ose lehonisë, shërbimit ushtarak, vdekjes në familje ose arsyeve të tjera të rëndësishme të përcaktuara nga ligji zviceran i punës, ju keni ende të drejtë për kompensim.

Po nëse nuk punoni një vit të plotë ose paguheni me orë?

Nëse filloni punësimin ose lini punën gjatë vitit kalendarik, pagesa e muajit të 13-të paguhet në mënyrë proporcionale, në raport me muajt e kaluar në kompani. Për sa u përket punëtorëve me orë, të cilët gjithashtu kanë të drejtë për pagën e 13-të, ata zakonisht paguhen çdo muaj. Më pas tarifa për orë rritet me 8.33 për qind.

Po bonuset?

Bonuset janë të pavarura nga paga e 13-të. Ligji zviceran nuk përmban asnjë dispozitë që merret në mënyrë specifike me bonusin, i cili mund të përbëhet nga para, aksione, opsione aksionesh në kompani ose përfitime të tjera. Kjo varet tërësisht nga vullneti i mirë i punëdhënësit. Në mënyrë tipike, kjo duhet të adresohet në kontratën e punës.