Vozitja në dimër, kini parasysh këto 4 këshilla

Nëse vozitni në kushte dimri, janë disa gjëra që duhet t’i mbani në mend në mënyrë që të jeni të sigurt.

Frena dhe gas shumë i ngadaltë

Në vendet me borë lëvizni më ngadalë dhe goditni frenat shumë më herët. Gjithashtu, mbani distanca më të mëdha nga makinat përpara.

Kontrolloni gjithmonë sipërfaqen e rrugës

Nëse udhëtoni, rruga mund të ndryshojë. Kushtojini vëmendje shumë të madhe për të shmangur copa akulli ose pengesa të mundshme.

Kthesat më të ngadalta të jetës suaj

Këtu nuk frenoni gjatë kthimit. Shtypeni frenim përpara se të fillojë kthesa.

Prisni më gjatë në semafor

Kur semafori bëhet i gjelbër ose kur jeni në STOP, mos u nisni menjëherë. Prisni edhe pak për t’u siguruar që askush nuk do të vijë për shkak të mungesës së dukshmërisë.