Dokument: Shteti shqiptar e ndihmoi me franga ari Shote Galicën