IKSHPK: Kujdes me ujin e bunareve

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike (IKSHPK) ka njoftuar se si rezultat i reshjeve të dendura ka nisur monitorimin e cilësisë së ujit të pijes.

Në bazë të rezultateve, IKSHPK bën me dije se cilësia e ujit për pije është brenda standardeve.

Në njoftimin e Institutit thuhet se shtimin e turbullirave ka ndikuar në procesin e ngadalësimit të trajtimit të ujit dhe kjo ndikon në zvogëlimin e kapacitetit të prodhimit të ujit.

“Duke pasur parasysh shqetësimet e ngritura për cilësinë e ujit për pije, si rezultat i reshjeve të dendura të shiut, IKSHPK/QU ka sforcuar monitorim e cilësisë së ujit për pije, gjatë kësaj periudhe”.

“Bazuar në rezultatet nga matjet e kryera deri më tani cilësia e ujit për pije është brenda standardeve të parapara me UA 16/2012 Cilësia e ujit për konsum nga njeriu. Vlera e shtuar e turbullirës ndikon në procesin e ngadalësimit të trajtimit të ujit dhe rrjedhimisht zvogëlimin e kapacitetit prodhues (zvogëlim i sasisë së ujit të përpunuar), andaj kompanitë për arsye të pamundësisë së prodhimit me kapacitet të plotë janë të detyruar të aplikojnë restrikcione me orar të caktuar”.

Si rezultat, qytetarët detyrohen të gjejnë mënyra të tjera të furnizimit, sidomos nga bunaret.

Por, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thekson se furnizimi nga bunaret nuk është dhe aq i sigurtë.

“Në këtë situatë qytetarët duke dashur që të kenë furnizim 24 orë me ujë detyrohen të gjejnë alternativa për furnizim nga burimet tjera të ujit. Bunaret/puset janë të pa mbrojtura, të pa menagjuara dhe me rrezik të lart për kontaminim”.

“Andaj luten qytetarët të kenë kujdes në shfrytëzimin racional të ujit dhe kursimin e tij si dhe në maksimum të kenë kujdes me shfrytezimin dhe futjen e ujit në rrjet nga bunaret/puset, për arsye se cilësia e ujit në këto resurse është jo e sigurtë e posaçërisht për shkak të turbullirës”.

“Futja e këtij ujit do të ndikojë në ndotjen e rrjetit dhe do të reflektojë në cilësi. IKSHPK konsideron që zbatimi i këtyre masave është i domosdoshem për tejkalimin e problemit aktual të cilesisë së ujit për pije dhe rrjedhimisht për mbrojtjen e shëndetit të popullatës”.