Kërkohet rinumërimi i 494 vendvotimeve

Sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve u kërkua që shkojnë në rinumërim 494 vendvotime.

Në mbledhjen e KQZ-ja, Burim Ahmetaj ka rekomanduar që këto vendvotime të shkojnë në rinumërim.

Ai bëri të ditur se janë ndarë në katër kategori vendvotimet të cilat do të rinumërohen.

Gabimi në bartjen e votës, pasi janë bartur votat gabimisht në subjektet politike dhe nuk kanë arritur ta kalojnë auditimin.

Gabimi në bartjen në formularët e rezultateve të kandidatëve, për shkak që numri i votave ishte i paqartë

Kandidati ka më shumë vota sesa subjekti politik

Kur subjekti ka vota, ndërsa kandidati nuk ka vota dhe anasjelltas.