Ky ishte grupi i intelektualëve të Vitisë që u mor në izolim në vitin 1989