Sqarim i Policisë së Kosovës: Nuk ka pasur hyrje të xhandarmërisë në territorin tonë

Policia e Kosovës (PK) me qëllim, informimin e drejt të opinionit publik lidhur me disa shkrime të publikuara me 07.04.2021 në disa media ku potencohet se xhaendarmëria serbe një ditë më parë ka hyrë në territorin e Republikës së Kosovës, në zonën e Karaçevës, ju informon dhe njëherit sqaron se;
Policia e Kosovës si institucion i zbatimit të ligjit në të gjitha rastet ndërmerr të gjitha veprimet konform Kushtetutës së Kosovës, ligjeve në fuqi dhe konform autorizimeve ligjore që ka, për të garantuar rendin dhe qetësinë publike, përfshirë edhe mbikëqyrjen dhe patrullimet kufitare sipas mandatit të saj.

Shkrimet e publikuara nuk qëndrojnë dhe nuk i përkasin ndonjë informacioni zyrtar, pasi në datën 06.04.2021, është mbajtur një takim zyrtar në mes të përfaqësuesve të KFOR-it Amerikan, KFOR-it Turk dhe palës serbe.

Referuar informacioneve zyrtare lidhur me zhvillimet e realizuara në terren, vlerësohet se nuk kemi të bëjmë me hyrje të xhandarmerisë serbe në territorin e Republikës së Kosovës, por kemi të bëjmë me realizim të një takimi zyrtar në cilësi të takimeve të rregullta.

Prandaj konsiderojmë se opinioni publik duhet të informohet drejt dhe korrekt.

Policia e Kosovës do të vazhdojë të jetë e përkushtuar në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të saj ligjore ndaj qytetarëve dhe vendit, si dhe informimin e drejt të opinionit publik, thuhet në sqarimin e policisë.